Monitorul Oficial nr. 635/18.8.2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
923. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Padurea Garboavele si al ariei naturale protejate de interes national Padurea Garboavele, cod 2.403

Guvernul
. Conventie pentru infiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare*)

Curtea Constitutionala
448. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedura penala

Ministerul Sanatatii
922. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *