Monitorul Oficial nr. 663/30.8.2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1019. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mircesti si al rezervatiei naturale Lunca Mircesti

Ministerul Afacerilor Externe
1309. Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

Ministerul Transporturilor
678. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *