Monitorul Oficial nr. 681/2.9.2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1158. Ordin privind aprobarea Planului de management si Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa

Curtea Constitutionala
531. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Ministerul Sanatatii
961. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *