Monitorul Oficial nr. 706/12.9.2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1227. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fantanita Murfatlar si al Rezervatiei naturale Fantanita – Murfatlar, cod 2.364

Banca Nationala a Romaniei
4. Regulament pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2070. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *