Monitorul Oficial nr. 710/14.9.2016

Guvernul
642. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1076. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar si al Rezervatiei naturale Padurea Reghiu-Scruntaru – cod 2.820

Ministerul Fondurilor Europene
1838. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Romania Start Up Plus”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 ”Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.7 ”Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *