Monitorul Oficial nr. 717/16.9.2016

Guvernul
644. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Guvernul
645. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflata sub autoritatea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1130. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0263 Valea Ierii

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
5077. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
5078. Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2016-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *