Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.


Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.
Primul număr a apărut, în baza Regulamentului organic, pe 8/20 decembrie 1832, sub redactarea lui Ion Heliade-Rădulescu; se numea Buletin gazetă administrativă și era un săptămanal tipărit cu litere chirilice, de format 19 x 24 cm. În 1839 începe publicarea Monitorului cu litere latine, cele chirilice dispărând complet.

Foaia oficială a statului român este martora evoluției acestuia – un adevarat breviar al principalelor evenimente istorice, politice și culturale care au dus la apariția și dezvoltarea României moderne.
În perioada comunistă, publicația oficială a statului român a purtat numele de Buletinul Oficial al R.P.R., iar între 1965 și 1989, denumirea de Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe 27 iunie 2012, Monitorul Oficial a fost trecut din subordinea Camerei Deputaților în subordinea Guvernului, prin ordonanță de urgență.

Structura Monitorului Oficial

În prezent, publicația Monitorul Oficial al României este structurată în 7 părți ce cuprind:
• Partea I (inclusiv Partea I bis și Partea I în limba maghiară): legile și alte acte adoptate de Parlament, decretele președintelui, hotărârile și ordonanțele Guvernului, actele Curții Constituționale etc.;
• Partea a II-a: stenogramele ședințelor Camerei Deputaților, Senatului și ale ședințelor comune; rapoartele prezentate Parlamentului de către autoritățile publice;
• Partea a III-a: publicații și anunțuri;
• Partea a IV-a: publicații ale agenților economici;
• Partea a V-a: contractele colective de muncă la nivel național și de ramură;
• Partea a VI-a: actele privind achizițiile publice;
• Partea a VII-a: actele societăților cooperative.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

Sintact.ro software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
Idrept reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).

 

Începând cu data de 29-07-2018, Regia Autonomă Monitorul Oficial, care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României, funcționează, potrivit Legii nr. 208/2018, sub autoritatea Camerei Deputaților.
Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretarului General al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.


Procedura publicării în părțile I–VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, sunt reglementate prin ordinul Secretarului General al Camerei Deputaților nr. 1173 din 29.07.2018.