O dezbatere naţională necesară: cercetarea ştiinţifică juridică, încotro?

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Cel puţin în o serie de ţări cu îndelungate şi reprezentative tradiţii cultural-ştiinţifice precum Franţa, aşa-zisele “bune practici” au fost preluate şi perpetuate de-a lungul timpului şi chiar extinse şi la alte domenii decât cel în care a apărut şi dezvoltat iniţial. Este şi cazul Etats generaux, instituite în 1302 de Filip cel Frumos având ca scop de a reuni la un loc, în circumstanţe excepţionale persoane reprezentând grupuri diferite pentru a se confrunta şi chiar înfrunta, în vederea clarificării soluţiilor care să fie adoptate de suveran. Cam în acelaşi mod şi sens, şapte secole şi ceva mai târziu, între 30 ianuarie şi 2 februarie 2017 la Paris, s-au reunit actorii, observatorii şi destinatarii cercetării ştiinţifice juridice, veniţi din toate orizonturile intelectuale conexe tematic şi geografice pentru a participa la Statele generale ale cercetării în domeniul dreptului, ale căror lucrări au văzut recent lumina tiparului sub titlul semnificativ Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice (Ed. LexisNexis, Paris, 2018). Urmaşii nobilimii, clerului şi a stării a treia de altă dată, “nobilii” reflecţiei juridice de azi, profesorii-cercetători, cercetători ştiinţifici şi practicieni au dialogat, într-un cadru de o amploare inedită asupra stării actuale şi mai ales în privinţa propunerii de piste de ameliorare a domeniului supus atenţiei pe care să le supună spre adoptare, de urgenţă, factorilor de decizie competenţi. La originea acestui demers insolit, dar atât de necesar, s-au aflat experienţe a două proiecte separate, care au mers în paralel, ignorându-se reciproc: unul desfăşurat de Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării şi altul de Ministerul Justiţiei şi “braţul său armat ştinţific”, Grupul de interes public “Misiunea de cercetare Drept şi Justiţie”. Cu titluri identice, date asemănătoare şi volume similare, cele două proiecte au fost concepute după acelaşi calapod. Rezultatele la fel, dar cu un efect steril, redus la statutul de documente de sertar. De această dată se doreşte ca reuniunea să devină o mişcare şi să determine astfel schimbarea necesară. Profesioniştii cercetării ştiinţifice a dreptului şi profesioniştii dreptului au discutat şi s-au confruntat prin idei şi puncte de vedere, pentru a discerne mai bine nevoile practicienilor şi decidenţilor publici, prin optimizarea sistemului instituţional şi a metodologiei investigaţiilor în domeniu. Niciodată în Franţa, sub egida a două ministere de profil – cel al justiţiei şi, respectiv, cel al învăţământului superior şi cercetării – cu o asemenea amploare – deopotrivă de participanţi şi de problematică – nu s-au reunit atâţia universitari, cercetători şi practicieni ai dreptului.
În cele peste 100 de contribuţii selectate şi reunite în volumul publicat autorii şi-au exprimat punctele de vedere şi mobilizat competenţele personale pentru a întocmi un inventar şi a propune căi inovative, constructive şi chiar îndrăzneţe de îmbunătăţire a situaţiei existente.
Această radioscopie a cercetării asupra dreptului şi a justiţiei, fără concesii şi constrângeri s-a întrebat mai întâi asupra organizării cercetării juridice în Franţa: în ce locuri de cunoaştere se desfăşoară? pentru ce beneficiari? cu ce măsuri de ameliorare? S-au ridicat apoi marile probleme de azi şi de mâine în materie precum: răspunderea medicală ori cea de mediu, nanotehnologiile trecând apoi prin rolul arbitrajului şi manifestările soft law-ului şi până la dreptul schimbărilor climatice.
Desigur, de la început se cuvine remarcată extraordinara singularitate a domeniului, care se ancorează, mai mult decât altele, atât în istorie, cât şi în modernitate. Cercetarea în drept are propria sa logică, propriile reguli, propria filosofie, inseparabile de propria sa punere în aplicare. Dreptul gândit şi dreptul aplicat trebuie să conveargă, chiar dacă cercetarea fundamentală rămâne, aşa cum îi arată şi numele, fundamentală.
Trecând la situaţia din ţara noastră şi aici un asemenea demers de radiografiere, evaluare şi prospectare presupune pregătirea şi formularea unor răspunsuri corespunzătoare la întrebările definitorii.
Prima dintre ele: cum este organizată cercetarea ştiinţifică juridică azi în România şi cum ar putea fi ea ameliorată?
Pe lângă institutul de specialitate al Academiei Române, axat cu precădere pe cercetarea fundamentală sunt implicate în desfăşurarea unei asemenea activităţi o serie de secţiuni ale institutelor de cercetare-dezvoltare, pentru cercetări aplicative, precum şi departamentele facultăţilor de drept ale universităţilor (mai ales ca adjuvant al actului didactic şi mai puţin cu titlu principal).
În absenţa unei coordonări şi corelări, tematicile rămân haotice, iar rezultatele diferite necorespunzător valorificate, în orice caz cu impact minim, punctual, de moment. Nu în ultimul rând, cercetarea ştiinţifică este confundată adeseori cu opinia juridică, formulată de specialişti de înaltă calificare pe probleme concrete, în cazuri date (inclusiv judiciare).

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*