ONU reajustează principiile de conduită ale magistraților din perspectiva noilor tehnologii

alexandra.caras/ December 27, 2019/ Articole, Articolul saptamanii

În perioada 4-7 noiembrie 2019, la Washingthon D.C. a avut loc evenimentul Law, Justice and Development Week 2019, organizat de Banca Mondială, tema principală fiind impactul tehnologiei asupra aplicării actului de justiție, implicațiile juridice și etice ale noilor tehnologii și studierea modalităților de încorporare a tehnologiei în justiție.

În cadrul evenimentului, UNDOC (Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate) a anunțat lansarea Instrucțiunilor pentru utilizarea rețelelor de social media de către judecători – Guidelines on the Use of Social Media by Judges, care pot fi consultate aici.

Acest document reprezintă o adaptare la realitățile curente a Principiilor de la Bangalore cu privire la conduita judiciară, care au stat de-a lungul timpului la baza codurilor de conduită ale magistraților din Statele membre.

Recomandările sunt totodată și rezultatul unei activități susținute a UNDOC de prevenție a corupției în justiție. Pentru a susține lupta împotriva corupției din justiție, UNDOC a creat în 2016 Program Mondial de implementare a Declarației de la Doha și, ulterior, în 2018 Rețeaua Mondială de Integritate Judiciară 

Rețeaua oferă judecătorilor și organizațiilor relevante o platformă care facilitează accesul la resurse și instrumente privind întărirea integrității judiciare precum și suport pentru implementarea principiilor de conduită judiciară și prevenire a corupției în sistemul de justiție.

În perioada 2018-2019, Rețeaua Mondială de Integritate Judiciară și-a stabilit ca obiectiv finalizarea unor instrucțiuni privind utilizarea social media de către judecători, acestea fiind lansate în noiembrie 2019. În procesul de pregătire a documentului, UNDOC a colaborat cu mai multe organizații. În contribuția Comisiei de la Veneția din 29 Aprilie 2019, se poate observa stadiul reglementărilor privind exprimarea magistraților în social media în diferite State Membre. Acesta poate fi consultat aici

Referitor la impactul Inteligenței Artificiale asupra justiției, UNDOC face referire la Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și mediul lor, emisă de Consiliul Europei, disponibilă aici.

Este posibil ca pe viitor să asistăm la noi reajustări ale codului de conduită al magistraților, ca urmare a schimbărilor pe care dezvoltarea rapidă a tehnologiei le provoacă în toate domeniile, inclusiv în domeniul sensibil al justiției.

În România, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat de curând (12 decembrie 2019, comunicat de presă) Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line.

Share this Post