Restituirea taxelor de mediu. Pe cine chemăm în judecată?

alexandra.caras/ December 11, 2019/ Articole, Articolul saptamanii

În practica instanțelor s-a pus problema dacă, pentru restituirea taxelor de mediu, putem chema în judecată (calitate procesuală pasivă) doar Administrația Județeană a Finanțelor Publice deși aceste taxe au fost achitate către Serviciile municipale/orășenești.

În minuta Curții de Apel Bacău din 27 martie 2018, judecătorii au decis: că „că neaflându-ne într-o acțiune clasică de contencios administrativ, în care se solicită anularea actului administrativ, cauzele privind restituirea taxelor de mediu având anumite particularități, în acest caz se solicită doar restituirea sumelor achitate, nu interesează capacitatea administrativă a emitentului actului și nu putem stabili că serviciul fiscal are legitimare procesuală pasivă, în considerarea specificității raportului juridic administrativ fiscal. Legitimitatea procesuală pasivă aparține, așadar, organului fiscal care are atribuții execuționale.

Cu toate acestea, nu a fost împărtășită ideea respingerii acțiunii pentru lipsa calității procesuale pasive în cazul chemării în judecată doar a serviciului fiscal, nu și a A.J.F.P., întrucât nu vorbim de doi pârâți distincți, ci de unul singur, serviciul acționează în cadrul administrației.

În aceste condiții instanța de fond va pune în discuție necesitatea stabilirii cadrului procesual sau întregirii cadrului procesual, după caz, potrivit dispozițiilor art. 78 C. pr. civ. și art. 161 din Legea nr. 554/2004.”

Potrivit art. 23 alin. (6) din H.G. nr. 520/2013: „Administraţiile finanţelor publice municipale (altele decât cele reşedinţă de judeţ) şi administraţiile finanţelor publice orăşeneşti din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene se reorganizează în servicii fiscale municipale, respectiv servicii fiscale orăşeneşti.”

 

Articol semnat de Crăciun Alina, coordonator editorial Wolters Kluwer România

Share this Post