SEMINAR 23 MARTIE 2017

SEMINAR DREPT CIVIL: 5 ANI DE COD CIVIL. TEME CONTROVERSATE. PERSPECTIVE

|| Descriere seminar Drept Civil

Seminarul 5 ani de Cod civil. Teme controversate. Perspective creează un cadru de dezbatere care să conducă la formarea unei doctrine mature, situate la un nivel științific satisfăcător, încât, alături de practica judecătorească, să fie capabilă să suplinească lacunele legii. În același timp, participanții la conferință au ocazia de a cunoaște soluții creative pentru rezolvarea controverselor legate de aplicarea, în ultimii cinci ani, a Noului Cod civil. Aceste soluții, argumentate și valide din punct de vedere practic, sunt gândite și expuse de experți renumiți ai dreptului civil.

|| Concluzii de la redactori ai noului Cod Civil 

În acest sens, profesioniștii dreptului îi vor putea audia și interacționa chiar cu doi dintre membrii Comisiei de redactare a Proiectului Codului civil, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc și formator al Institutului Național al Magistraturii și Mircea Bob, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta din urmă va susține, împreună cu avocatul Doru Trăilă, prelegerea Soţul supravieţuitor şi cotitatea disponibilă specială.

|| Tematica vastă

De asemenea, participanții la Conferința Wolters Kluwer România, care va avea loc joi, 23 martie 2017, la Hotel Capital Plaza, din Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 54, vor putea asculta prelegerea Adrianei Almășan, conf. univ. dr. Universitatea din Bucureşti despre “Răspunderea în etapa negocierii contractelor”, precum și cea a Laviniei Tec, conf. univ. dr. , Universitatea de Vest Timişoara, privind Recunoaşterea şi apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice de drept privat. Sebastian Bodu, lector univ. dr. la Universitatea Româno-Americană va aborda tema (Ne)specializarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice cu scop lucrativ, iar avocatul Marius Şcheaua va supune atenției Răspunderea civilă extracontractuală a persoanei juridice.

Evenimente similare 

 

Curs Drept Civil: Cod Civil 

Cursul, prin intervențiile participanților, încearcă să se înscrie în ansamblul eforturilor pentru o justă interpretare a Noului Cod civil, pentru așezarea acestuia pe făgașul corect. Identificarea problemelor pe care le ridică diferitele texte ce compun actualul Cod civil al României sau pe care ar putea să le ridice este aspectul cel mai important.