SEMINAR 15 FEBRUARIE 2019

ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE

PRIVIND ÎNCHIDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2018

Descriere seminar drept fiscal

Aşa cum ne-am obişnuit deja, închiderea unui exerciţiu financiar, în cazul în care entitatea nu abordează, prin politici şi proceduri contabile, o închidere de perioadă completă, reprezintă o suită de lucrări care creează stres.

Închiderea unui exerciţiu financiar are o deosebită importanţă nu numai pentru contabili şi fiscalişti, dar, mai ales, pentru conducerea entităţii deoarece reprezintă baza strategiilor de afacere şi bugetare viitoare. Astfel că toate lucrările aferente închiderii unui exerciţiu financiar sunt obligatorii, dintre acestea amintind:

 

🔲 Inventarierea patrimoniului cu evidenţierea rezultatelor inventarierii în contabilitate şi, implicit în situaţiile financiare; 
🔲 Înregistrarea în contabilitate a estimărilor de cheltuieli aferente exerciţiului financiar care se închide şi care vor fi facturate în exerciţiul financiar următor;

Estimarea penalităţilor şi înregistrarea acestora, atât a celor comerciale, prevăzute în contractele încheiate cu partenerii, dar şi cele aferente plăţilor cu întârziere de taxe şi impozite (dacă este cazul);

🔲 Calculul de impozit pe profit; 
🔲 Repartizarea rezultatului exercitiului financiar; 
🔲 Elaborarea situaţiilor financiare şi auditarea lor, dacă este cazul; 
🔲 Aprobarea situaţiilor financiare şi depunerea acestora.

Beneficiile participanților


Toate aceste lucrări sunt reglementate prin diferite acte legislative emise de Ministerul de Finanțe care prevăd reguli stricte, ele fiind subiectul de dezbatere în seminarul propus.

🔲 Parcurgerea practică a activităţilor specifice închiderii exerciţiului financiar, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materie, vă oferă suportul necesar eficientizării procesului şi de a avea ca rezultat, în final, întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare

🔲 Fiind un seminar interactiv, susţinut de un lector cu peste 20 de ani experienţă în domeniu, dorim să vă împărtășim din experiența și expertiza noastră, dar şi a participanţilor

Tematica seminarului

⏹ Lucrări premergătoare închiderii exerciţiului financiar, inclusiv dezbaterea cerinţelor legislative privind categoriile de entităţi raportoare, formatele situaţiilor financiare şi auditul acestora

⏹ Evaluarea principalelor poziţii bilanţiere, conform OMFP 182/2014 şi aspecte fiscale privind închiderea unui exerciţiu financiar conform Codului Fiscal

⏹ Profitul fiscal curent şi distribuirea rezultatului exerciţiului

TRAINERUL EVENIMENTULUI

Cerasela Dragoș, consultant fiscal

Cerasela Dragoș are o experiență de consultant de peste 25 de ani, începându-și cariera în companii foarte cunoscute, precum Arthur Andersen sau Ernst & Young. De asemenea, a creat și condus echipa de consultanți de la ABS Financial Services din București, o firmă de consultanță fiscală și servicii de contabilitate. În cariera sa, de la Consultant la Senior Manager la Ernst & Young, precum şi în celelalte companii în care a lucrat, s-a dovedit mereu o persoană care a știut să comunice oportunitățile fiscale şi unui public de nespecialiști.

În această perioadă, de peste 25 ani de experiență în domeniu, a contribuit, prin cunoștințele ei în domeniul automatizării, la ridicarea standardelor de contabilitate și fiscalitate în România. Cerasela are un stil direct și practic, și a condus zeci de training-uri. Preferă grupuri mai mici, pentru că acolo se pot trata în mod interactiv problemele practice ale audienței.