Termeni și condiții de utilizare website

alexandra.caras/ May 26, 2020/ Uncategorized

Acest website aparţine şi este controlat de WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, cod postal 050881, Sector 5, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4017/1996, având cod unic de înregistrare RO8451308, numită ȋn cele ce urmează Societatea/ Furnizor/ Producător. Utilizarea acestui website presupune acordul dumneavoastră cu Wolters Kluwer România de a respecta şi a acţiona în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

Definiții:

• Website: reprezintă aplicația web deținută de Wolters Kluwer România SRL, care poate fi accesată la adresa www.wolterskluwer.ro și care asigură intermedierea și gestionarea vânzărilor online către client. • Client/ Beneficiar: orice persoană (fizică sau juridică) care accesează sau utilizează website-ul și/sau plasează comenzi în sistemul electronic al website-ului (online sau telefonic) sau interacționează în orice altă formă de comunicare cu aplicația website-ului. • Pentru utilizatorii soluţiilor online iDrept si/ sau Sintact online, website reprezintă aplicația web deținută de Wolters Kluwer România SRL, care poate fi accesată la adresa www.iDrept.ro sau www.sintact.ro.

I. Condiții comerciale:

a. WoltersKluwer.ro Prețurile sunt actualizate zilnic. Se aplica cota TVA specifica produsului, valabila la momentul emiterii facturii. Prețurile din comenzi sunt valabile 2 zile din momentul confirmării acestora. Disponibilitatea produselor este actualizată periodic și se poate modifica oricând pe parcursul procesării comenzii. Discounturile, reducerile și promoțiile nu se pot cumula. Se aplică întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare. Produsele comercializate prin intermediul www.wolterskluwer.ro sunt noi, în ambalajul original al producătorului și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală. Termenii și condițiile se aplică tuturor clienților website-ului www.wolterskluwer.ro. Momentul încheierii contractului este momentul emiterii confirmării comenzii, prin e-mail sau telefonic, de către Wolters Kluwer România SRL către Client, urmat de emiterea facturii.

b. iDrept.ro

iDrept.ro reprezintă website-ul ce oferă acces la aplicaţia deţinută de Wolters Kluwer România SRL. Beneficiarul va avea acces la servicii conform ofertei de furnizare a serviciilor aferente produsului iDrept. Durata minimă contractuală este de 12 luni. Documentele aferente serviciilor ce nu au făcut obiectul ofertei, promoţiei sau contractului nu pot fi vizualizate, tipărite sau copiate. Pentru serviciile online, denumite iDrept, fiecare produs este identificabil prin username şi parolă de acces. Activarea serviciilor iDrept are loc pe bază de username şi parolă ce vor fi expediate de către Producător Beneficiarului la data acceptării Termenilor şi Condiţiilor/ încheierii contractului/ efectuării plăţii.

c. Sintact.ro

Sintact.ro reprezintă website-ul ce oferă acces la aplicaţia Sintact online deţinută de Wolters Kluwer România SRL. Beneficiarul va avea acces la servicii conform ofertei de furnizare a serviciilor aferente produsului Sintact online. Durata minimă contractuală este de 12 luni. Documentele aferente serviciilor ce nu au făcut obiectul ofertei, promoţiei sau contractului nu pot fi vizualizate, tipărite sau copiate.
Pentru serviciile Sintact online fiecare produs este identificabil prin username şi parolă de acces. Activarea serviciilor Sintact online are loc pe bază de username şi parolă ce vor fi expediate de către Producător Beneficiarului la data încheierii contractului/ efectuării plăţii. Ȋnregistrarea ca utilizator Sintact.ro are loc după acceptarea Termenilor şi Condiţiilor şi a Politicii de Confidenţialitate.

II. Proprietatea intelectuală

Conținutul și designului www.wolterskluwer.ro, iDrept.ro, Sintact.ro, cum ar fi textul, grafica, logourile, butoanele, imaginile, clipurile audio, bazele de date și software-ul, sunt proprietatea Wolters Kluwer România SRL sau a furnizorilor săi și nu pot fi utilizate fără acordul Wolters Kluwer România SRL. Conţinutul şi designul www.wolterskluwer.ro, precum şi orice alt material având legătură cu acestea, trimis sau furnizat către dumneavoastră prin e-mail sau prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse şi orice alte materiale), aparţin Societăţii şi/sau colaboratorilor săi ‒ acolo unde acest lucru este specificat în mod expres ‒ (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.wolterskluwer.ro fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societăţii. Nu puteţi folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informaţii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfeţe, formulare) ale www.wolterskluwer.ro, www.sintact.ro fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii. Este permisă crearea limitată, revocabilă şi neexclusivă a hiperlink-urilor către pagina de index a www.wolterskluwer.ro, atâta timp cât această acţiune nu prezintă serviciul www.wolterskluwer.ro, www.sintact.ro într-o lumină falsă, înşelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteţi folosi logo-ul firmei sau alte proprietăţi grafice, sau mărci ca parte a hyperlink-urilor fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii. Produsele iDrept şi/sau Sintact online şi tehnologia act sintetic (forma aplicabilă) sunt marcă înregistrată a WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL şi se supun legislaţiei în vigoare referitoare la drepturile de autor. Ca producător, WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL este singurul îndreptăţit să furnizeze sau să cedeze total sau parţial drepturile de comercializare şi de furnizare a serviciilor aferente produsului iDrept şi/sau Sintact online. Conţinutul bazei de date, respectiv actele publicate în Monitorul Oficial Partea I, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt documente publice şi pot fi utilizate ca atare în orice scop. Totuşi, având în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, singura publicaţie cu caracter oficial în România este Monitorul Oficial, aşadar actele mai sus menţionate nu pot avea caracter oficial şi nu pot fi folosite într-un asemenea scop, din punct de vedere legal ele putând avea doar caracter informativ. În cazul legislaţiei europene, numai Legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică. Formele aplicabile produse automat sunt proprietatea WOLTERS KLUWER ROMÂNIA SRL şi ca atare se supun legislaţiei în vigoare referitoare la dreptul de autor şi alte drepturi conexe, neputând fi folosite în scopuri comerciale, decât cu asentimentul explicit al Producătorului şi specificarea vizibilă a provenienţei actelor respective. De asemenea, aceste acte sintetice, din punct de vedere legal nu pot avea decât caracter informativ. FURNIZORUL nu îşi asumă răspunderea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării conţinutului programului de către Beneficiar, în orice alt scop decât informativ. PRODUCĂTORUL nu transferă BENEFICIARULUI dreptul de copyright asupra următoarelor tipuri de conţinut: Comentarii, Practică judiciară, Jurisprudenţă românească, Jurisprudenţă comunitară, Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept European, Producătorul rezervându-şi dreptul complet al proprietăţii intelectuale asupra acestor materiale. PRODUCĂTORUL transferă BENEFICIARULUI dreptul de utilizare neexclusivă şi netransmisibilă în scopul exclusiv al utilizării proprii asupra următoarelor tipuri de conţinut Comentarii, Practică judiciară, Jurisprudenţă românească, Jurisprudenţă comunitară, Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept European. Cu toate
acestea, BENEFICIARUL va putea cita din conţinutul accesibil în aplicatia iDrept şi/sau Sintact Online, însă numai cu menţionarea sursei. Informaţiile oferite de Furnizor în baza serviciului Istoric Judiciar sunt obţinute din baze de date publice. Furnizor nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la corectitudinea şi acurateţea informaţiilor oferite Beneficiarului. Furnizorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în procesul de prelucrare a informaţiilor şi nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea informaţiilor. Furnizorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ori terţelor persoane datorită sau în legatură cu folosirea informaţiilor obţinute în baza serviciului investigator. Informaţiile furnizate în baza serviciului Istoric Judiciar nu reprezintă sub nici o formă sfaturi sau recomandări cu privire la vreun domeniu de activitate, informaţiile furnizate nereprezentând un fundament pentru investiţii ori decizii de afaceri. Wolters Kluwer Romania îşi rezervă dreptul de a bloca, fără nicio notificare prealabilă, accesul oricărui utilizator care utilizează modalităţi şi tehnici interzise sau se foloseşte de dreptul său de folosinţă asupra bazei de date şi a informaţiilor conţinute de aceasta în scopuri ilegale.

III. Reclamaţii privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale
www.wolterskluwer.ro, www.sintact.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terţilor. Dacă aţi observat că site-ul conţine informaţii care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiţeti o înştiinţare la adresa de email: clienti@wolterskluwer.ro sau să ne contactaţi la numerele de fax şi telefon sau la adresa de corespondenţă, afişate ȋn pagina Contact.

IV. Recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conţinut, trimite sugestii, idei, pune întrebări, propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale; nu conţine viruşi informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranţă pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuală, mesaje colective sau alte forme de spam. În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut, nu puteţi folosi adrese de e-mail sau identităţi false. www.wolterskluwer.ro îşi rezervă dreptul de a elimina sau edita toate tipurile de conţinut postate de către utilizatori şi îşi rezervă dreptul de a revedea periodic acest conţinut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.wolterskluwer.ro, transmiteţi, în afara cazurilor în care Societatea indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice ţară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.wolterskluwer.ro, cedaţi dreptul Societăţii de a folosi numele dumneavoastră în relaţie cu materialele postate; garantaţi că deţineţi sau controlaţi într-o altă formă, dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postaţi; că materialele postate nu violează nici una dintre condiţiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor şi alte forme de conţinut din partea utilizatorilor, ale www.wolterskluwer.ro. www.wolterskluwer.ro are dreptul, de a monitoriza, edita sau şterge orice tip de conţinut, comentarii şi articolele propuse de către utilizatori. www.wolterskluwer.ro nu este responsabil şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de către alte terţe părti pe site.

V. Procedura de cumpărare/ achiziţie

Pentru a cumpăra şi a intra în posesia produselor oferite spre vânzare pe www.wolterskluwer.ro este necesară parcurgerea următoarelor etape: – identificarea şi alegerea produselor; – înregistrarea ca utilizator al www.wolterskluwer.ro / iDrept.ro / Sintact.ro; – acceptarea Termenilor si Condiţiilor;
– emiterea/ recepţia facturii; efectuarea plăţii produselor. – livrarea produselor comandate şi achitate va fi însoţită, dacă este cazul, de certificatul de garanţie, de certificatul cu privire la service-ul post-vânzare asigurat de către producător/ importator/ distribuitor şi/sau de alte certificate dacă este cazul. Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.wolterskluwer.ro, sunteţi de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care site-ul îşi derulează operaţiunile.

VI. Cum cumpăr?

VI.1. Preţurile

Cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel, preţurile produselor afişate pe www.wolterskluwer.ro reprezintă preţurile finale de cumpărare şi includ TVA. Se aplica cota TVA specifica produsului, valabilă la momentul emiterii facturii. Preţurile finale de cumpărare pot fi preţuri sugerate de către producători sau furnizori sau pot fi estimate în funcţie de preţurile standard practicabile la nivelul industriei produsului comercializat. Preţurile finale de cumpărare pot să nu reprezinte cele mai competitive preţuri de pe un anumit segment de produse sau pentru o anumită perioadă.

Preţurile produselor electronice iDrept şi/sau Sintact online nu includ TVA.

VI.2. Metode de plată

Pentru efectuarea plăţii produselor comandate, puteţi alege dintre următoarele metode de plată: plata online prin card bancar, plata ramburs, plata prin sms sau plata prin transfer bancar/ordin de plată. Plata produselor electronice iDrept şi/sau Sintact Online se poate efectua prin transfer bancar/ ordin de plată. Dacă aţi ales ca metodă de plată transferul bancar/ ordin de plată, vă rugăm să trimiteţi confirmarea plăţii pe fax sau e-mail, în maxim 24 de ore de la plasarea comenzii.

VI.3. Livrarea

Produsele cumpărate prin intermediul www.wolterskluwer.ro sunt livrate în temeiul unui contract de transport în sistem door-to-door (la adresa de livrare indicată de client). Acest lucru înseamnă că riscul de pierdere și proprietatea acestor produse trece la client după livrarea produselor către transportator sau către reprezentantul clientului. • Livrarea publicatiilor tiparite, expediate de catre Wolters Kluwer, se face prin Poşta Română sau prin serviciile de curierat rapid Fan Courier Express. • Produsele digitale ‒ ebook-urile ‒ se livrează online, imediat după confirmarea plăţii. • Produsele electronice se livrează prin e-mail, imediat după acceptarea Termenilor şi Condiţiilor/ semnarea contractului/ efectuarea plăţii, în funcţie de specificul produsului.

VII. Descrierea produselor pe site şi returnarea produselor

www.wolterskluwer.ro depune toate eforturile pentru a fi cât se poate de precis. Dacă un produs oferit de www.wolterskluwer.ro este diferit faţă de descrierea aferentă acestuia de pe site, îl puteţi returna respectând prevederile Politicii de returnare a produselor a site-ului şi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, în conformitate cu dispoziţiile OUG 34/2014. În cazul în care ȋnţelegeţi să valorificaţi acest drept aveţi următoarele obligaţii: – de a returna produsul cumpărat, în ambalajul original, nedeteriorat, pe cheltuiala dumneavoastră;
– de a returna produsul cumpărat în stare de funcţionare, nedeteriorat, în starea în care v-a fost livrat.

XIII. Prezentarea ofertei

Compania Wolters Kluwer şi rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra preţurilor şi datelor tehnice prezente pe site-ul www.wolterskluwer.ro, www.sintact.ro și iDrept.ro, fără o înştiinţare prealabilă. Datele tehnice prezente pe site-ul www.wolterskluwer.ro au caracter informativ şi nu reprezintă o obligaţie contractuală. Fotografiile de pe site-ul www.wolterskluwer.ro au caracter informativ şi pot exista diferenţe între acestea şi produs.

XIX. Forţă majoră

www.wolterskluwer.ro, afiliaţii sau/şi în general furnizorii de produse sau servicii către www.wolterskluwer.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa www.wolterskluwer.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la www.wolterskluwer.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.wolterskluwer.ro, erorile de operare, precum şi cazurile de forţă majoră stipulate de legislaţia română în vigoare.

X. Publicitatea

www.wolterskluwer.ro poate afişa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum şi la produse ori servicii aparţinând terţilor. Prin utilizarea www.wolterskluwer.ro şi prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare ale acestuia şi a Politicii de confidentialitate, vă exprimaţi în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

XI. Limitarea răspunderii Wolters Kluwer România SRL:

Utilizarea website-ului www.wolterskluwer.ro / idrept.ro/ Sintact.ro se face pe propria răspundere. Cu excepția situațiilor în care legea aplicabilă impune altfel, Wolters Kluwer România SRL nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune rezultate din utilizarea acestor website-uri, inclusiv – dar fără a se limita la – daune indirecte, accidentale şi punitive. Pentru utilizatorii Sintact.ro, Wolters Kluwer România SRL nu este responsabilă pentru confidenţialitatea documentelor arhivate ȋn dosarul ”Servieta”.

XII. Legislaţia aplicabilă

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.wolterskluwer.ro sunt guvernate de dispoziţiile legilor române, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerţul electronic, OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Orice litigiu privind utilizarea www.wolterskluwer.ro sau privind produsele vândute prin intermediul www.wolterskluwer.ro se rezolvă pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul Producătorului. Funcționarea, utilizarea www.wolterskluwer.ro și contractul se supun legilor române în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări/ modificări website-ului nostru, politicilor, termenilor și condițiilor de utilizare în orice moment, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta ȋn orice moment. Dacă oricare din aceste condiții menționate în această secțiune va fi considerată nulă sau inaplicabilă, acesta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror termeni sau condiții rămase. Politica de confidenţialitate a Wolters Kluwer România SRL este aplicabilă atât website-ului WoltersKluwer.ro, cât şi soluţiilor informatice aflate la adresele iDrept.ro si Sintact.ro.

Share this Post