Art. 135^1: Definiţii

alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

Art. 135^1: Definiţii

În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Share this Post