Art. 165: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, 
precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statului
Art. 165: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii

Acest text a fost abrogat.

Share this Post