Category Archives: 2019 codul penal

Art. 246: Deturnarea licitaţiilor publice

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 246: Deturnarea licitaţiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. ← Art. 245: Înşelăciunea privind asigurările Art. 76: Efectele

Read More

Art. 245: Înşelăciunea privind asigurările

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 245: Înşelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.(2) Fapta

Read More

Art. 244: Înşelăciunea

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 244: Înşelăciunea (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea

Read More

Art. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepseşte cu închisoare de la o

Read More

Art. 242: Gestiunea frauduloasă

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 242: Gestiunea frauduloasă (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Când fapta prevăzută

Read More

Art. 241: Bancruta frauduloasă

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 241: Bancruta frauduloasă (1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului,

Read More

Art. 240: Bancruta simplă

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 240: Bancruta simplă (1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă,

Read More

Art. 239: Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 239: Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni

Read More

Art. 238: Abuzul de încredere

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederiiArt. 238: Abuzul de încredere (1) Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat în baza unui titlu şi cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2

Read More

Art. 237: Sancţionarea tentativei

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 codul penal/ 0 comments

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL II: Tâlhăria şi pirateriaArt. 237: Sancţionarea tentativei Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte. ← Art. 236: Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei Art. 238: Abuzul de încredere →